Protein O14936 - Peripheral plasma membrane protein CASK