Protein O60260 - E3 ubiquitin-protein ligase parkin