Protein O95461 - Glycosyltransferase-like protein LARGE1