Protein P00480 - Ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial